Zespół Szkół Specjalnych Nr 12

jest specjalistyczną placówką kształcącą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 Szczecin

W jego skład wchodzą:

Jako cel działalności szkoły stawiamy szeroko rozumiane dobro dziecka. Dobro, które przejawia się nie tylko w jego poczuciu szczęścia, ale nade wszystko w jego osobistym przeświadczeniu, że potrafi żyć, współpracować i działać w oparciu o nabyte w szkole wiadomości i umiejętności


Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Tablica ogłoszeń

"PARADA TALENTÓW" - Miejski Przegląd Form Artystycznych Szkół i Ośrodków Kształcenia Specjalnego miasta Szczecina - zapraszamy!

Ferie zimowe trwać będą od 1 do 12 lutego 2016 r.

Trwa nabór uczniów do klas I - VI szkoły podstawowej i I - III gimnazjum. Serdecznie zapraszamy do kontaktu ze szkołą.