Zespół Szkół Specjalnych Nr 12

jest specjalistyczną placówką kształcącą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 Szczecin

W jego skład wchodzą:

Jako cel działalności szkoły stawiamy szeroko rozumiane dobro dziecka. Dobro, które przejawia się nie tylko w jego poczuciu szczęścia, ale nade wszystko w jego osobistym przeświadczeniu, że potrafi żyć, współpracować i działać w oparciu o nabyte w szkole wiadomości i umiejętności


Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

Tablica ogłoszeń

Informujemy, że wypłata dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna 2014 " będzie realizowana od czwartku 6.11.2014 r.

Wychowawcy klas serdecznie zapraszają Rodziców na klasowe zebrania dnia 6 listopada 2014 r. na godzinę 16.00

Przypominamy, że 10 listopada 2014 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.