klasy dotychczasowego Gimnazjum Nr 50 w Szczecinie

Pierwsi uczniowie Gimnazjum Nr 50 w Szczecinie rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1999/2000. Szkoła kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Dla każdego ucznia zespół nauczycieli i terapeutów, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę funkcjonalną, przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Oprócz realizacji treści edukacyjnych zawartych w podstawie programowej uczniowie korzystają ze wszystkich dostępnych w szkole form terapii i zajęć rewalidacyjnych. Mało liczne oddziały, kameralne warunki nauki, atmosfera życzliwości i pełnej akceptacji dziecka, zajęcia edukacyjne w terenie, integracja ze środowiskiem pełnosprawnych rówieśników podczas wielu środowiskowych imprez, wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój osobowości naszych uczniów.Obecnie gimnazjum jest wygaszane.

Gimnazjum Nr 50 w Szczecinie

Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

INFORMACJA

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w placówce znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://psp67szczecin.edupage.org, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

system "eswietlica.pl"

e_swietlica

 Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego świetlicy w systemie "eswietlica.pl"

http://www.eswietlica.pl