Szkoła Podstawowa nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 67 w Szczecinie powstała 1 września 1961 roku jako placówka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Od roku szkolnego 1993/94, według autorskich programów, w szkole uczą się również dzieci niepełnosprawne umysłowo w stopniu umiarkowanym. Celem kontynuowania przez nie nauki na poziomie gimnazjalnym, w roku 1999 powołany został Zespół Szkół Nr 12. Od 1 IX 2007 r. dyrektorem Zespołu Szkół Nr 12 jest Pani Iwona Waliszewska.

  dyrektor Zespołu Szkół Nr12 Iwona Waliszewska
Uczniowie z lekką niepełnosprawnością umysłową realizują podstawę programową kształcenia ogólnego, co znaczy, że uczą się takich samych przedmiotów jak w szkole masowej. Zajęcia z informatyki i języka niemieckiego odbywają się w małych, kilkuosobowych grupach. Program nauczania dostosowywany jest do możliwości poznawczych uczniów. Na zakończenie edukacji w szkole podstawowej uczniowie klasy VI przystępują do sprawdzianu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 
Uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym uczą się w oddzielnych, kilkuosobowych oddziałach, realizując odrębną podstawę programową. Dla każdego ucznia zespół nauczycieli i terapeutów, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę funkcjonalną, przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

W naszej szkole dziecko uczy się:

  • wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania
  • zaangażowania w naukę, zabawę i pracę
  • wiary we własne możliwości
  • logicznego myślenia
  • współpracy i pomocy koleżeńskiej
  • uczciwości i odpowiedzialności w kontaktach z innymi 

Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

INFORMACJA

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w placówce znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://psp67szczecin.edupage.org, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

system "eswietlica.pl"

e_swietlica

 Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego świetlicy w systemie "eswietlica.pl"

http://www.eswietlica.pl