Kadra pedagogiczna

W naszej szkole pracuje 31 nauczycieli oraz 3 pracowników administracji i 11 pracowników obsługi.
Wszyscy nauczyciele posiadają niezbędne kwalifikacje kierunkowe do pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, zaś 28 z nich (90,3%) ukończyło dodatkowo studia podyplomowe, bądź kursy kwalifikacyjne. Są to:
 • Terapia pedagogiczna
 • Logopedia
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Socjoterapia
 • Psychoedukacyjna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania
 • Psychologia i psychoprofilaktyka
 • Filozofia i etyka
 • Technika
 • Informatyka
 • Plastyka z arteterapią
 • Muzyka
 • Przyroda
 • Filologia polska
 • Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
 • Edukacja ekologiczna i prozdrowotna
 • Przygotowanie do życia w rodzinie
 • Biblitekoznawstwo i informacja naukowa
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie 

Cookie

UWAGA! Ten serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to).

INFORMACJA

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 67 im. Jana Brzechwy w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w placówce znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://psp67szczecin.edupage.org, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.

system "eswietlica.pl"

e_swietlica

 Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego świetlicy w systemie "eswietlica.pl"

http://www.eswietlica.pl